CO2-raportti

Tietoa CO2-raportista

CO2-raportti kertoo viikoittain koko Suomen ja mukana olevien kuntien kasvihuonekaasujen (CO2, CH4, N2O) päästöt. Laskennassa ovat mukana päästöt sähkönkulutuksen, käyttöveden ja rakennusten lämmityksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon osalta. Teollisuuden päästöt eivät ole mukana.

Päästöt ilmoitetaan taulukoissa CO2-ekvivalenttitonneina. Ekvivalenttitonni kertoo kasvihuonekaasujen päästöt yhteismitallistettuna hiilidioksiditonneiksi.

Lisätietoa ja ilmastouutisia osoitteessa www.co2-raportti.fi.