CO2-raportti

Päästötilanne viikolla 12

 +4%  +2%  +1%  +1%   0%

Koko Suomi  +1%

Yhteensä (kton CO2 ekv):349kton
   Maatalous24%
   Lämmitys0%
   Kuluttajien sähkönkulutus:0%
   Tieliikenne:64%
Asukasta kohden (kg CO2 ekv):65kg
Muutos edelliseen viikkoon: +1%


Tietoa CO2-raportista