CO2-raportti

Päästötilanne viikolla 25

 -3%  -3%  -6%  -2%  -7%

Koko Suomi  -5%

Yhteensä (kton CO2 ekv):389kton
   Maatalous28%
   Lämmitys0%
   Kuluttajien sähkönkulutus:0%
   Tieliikenne:61%
Asukasta kohden (kg CO2 ekv):72kg
Muutos edelliseen viikkoon: -5%


Tietoa CO2-raportista