CO2-raportti

Päästötilanne viikolla 34

 +2%  -1%  +1%  +2%  +4%

Koko Suomi  +2%

Yhteensä (kton CO2 ekv):449kton
   Maatalous19%
   Lämmitys8%
   Kuluttajien sähkönkulutus:6%
   Tieliikenne:57%
Asukasta kohden (kg CO2 ekv):85kg
Muutos edelliseen viikkoon: +2%


Tietoa CO2-raportista