Tilaa uutiskirje RSS-syöte
Tiistai 28.01.2020

Ilmastouutisia

Helmi-ohjelman soidensuojelu käynnistyi – Laaja suojelualuekokonaisuus Juuan Haukisuolle


11.12.2019 08:10

Ympäristöministeriö, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja maanomistaja Tornator Oyj ovat sopineet huomattavan laajan yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Juukaan Haukisuolle. Uusi suojelualue on pinta-alaltaan lähes 244 hehtaaria ja rajautuu osin jo olemassa oleviin Natura-alueisiin. Alue on suojeltu osana ympäristöministeriön Helmi-ohjelmaa, jossa kunnostetaan, hoidetaan ja suojellaan luonnon monimuotoisuudelle arvokkaita elinympäristöjä.

”Haukisuon suojelualue on hieno aloitus Helmi-ohjelman soidensuojelulle. Suojeltuja soita tarvitaan kipeästi lisää, jotta voimme pysäyttää Suomen luonnon köyhtymisen. Soidensuojelu on myös ilmastoteko, sillä luonnontilaiset suot toimivat hiilinieluina ja -varastoina. Helmi-ohjelmassa soidensuojeluun on varattu ensi vuodelle noin 12 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa suojelun tehostamisen”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Perustettava suojelualue koostuu monipuolisista ja osin uhanalaisista suoluontotyypeistä sekä niitä rikkovista kallioisista metsäsaarekkeista. Rehevien notkojen lajistoltaan monipuolisia ja uhanalaisia luontotyyppejä ovat muun muassa luhtaletot, letto- ja ruohokorvet sekä lähteiköt. Suojelualueen ravinteikkailta letoilta löytyy useita Pohjois-Karjalassa vain yksittäisinä esiintyminä tavattuja sammallajeja. Haukisuon suojelualue on noin 250 metriä merenpinnan yläpuolella, mikä tekee siitä alueellisesti merkittävän sekä mikroilmaston että maiseman vuoksi.

Tornator Oyj:n toimitusjohtaja Henrik Nieminen on tyytyväinen, että alueen suojelusta päästiin sopimukseen.

”Tämä on yksi keino turvata luonnon monimuotoisuutta, luoda laajasti hyvinvointia sekä täyttää sidosryhmiemme odotukset”, Nieminen kertoo.

Helmi-ohjelman tavoitteena on suojella kuluvan hallituskauden aikana 20 000 hehtaaria soita. Suomen soista on suojeltu tällä hetkellä noin 13 prosenttia, ja suurin osa suojelluista soista sijaitsee Pohjois-Suomessa. Suot ovat yksi Suomen eniten heikentyneistä elinympäristöistä. Niillä asuu Suomen lajien uhanalaisuutta kuvaavan Punaisen kirjan mukaan noin 120 uhanalaista lajia.

Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta


Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-ohjelman toimet tarttuvat Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa.

Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio kustantaa kunnostus- ja hoitotoimet.

Helmi-ohjelma on merkittävä panostus Suomen luonnon hyväksi. Ohjelmalle on varattu 42 miljoonaa euroa vuodelle 2020 ja sitä aiotaan jatkaa vuoteen 2030 saakka. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja ja suurta osaa Suomen uhanalaisista luontotyypeistä.

Ympäristöministeriö kokoaa loppuvuodesta 2019 sidosryhmistä ja virkahenkilöistä työryhmän valmistelemaan valtioneuvoston periaatepäätöstä Helmi-ohjelmasta ja sen tavoitteista vuoteen 2030 asti. Työryhmän tavoitteena on valmistella periaatepäätös vuoden 2020 aikana.

Helmi-ohjelman verkkosivu

YM/CO2-raportti

Bookmark and Share


52


Annika Kangas:
Metsänkasvatus on taitolaji – hakkuutapojen vastakkainasettelu ei kanna pitkälle
Juha Lehtonen, Antti Arasto:
Voivatko uudet hiilen lähteet ja uusiutuva sähkö vähentää maankäytön muutospaineita?
Jaana Kaipainen, Tarja Tuomainen:
Metsäkadon päästöt ja niiden vähentäminen Suomessa
Marja Järvelä:
Kuluttajista ilmastokansalaisiksi
Ilkka Savolainen:
Turvepeltojen päästöjä pitää vähentää
Antti Mäkelä:
Rankkasateet ja rajuilmat - mihin pitää varautua tulevaisuudessa?
Sanna Kopra:
Kiina nousemassa ilmastopolitiikan johtajaksi?
Pinja Sipari:
Ilmastokasvatusta opettajille
Anne Tolvanen:
Terve luonto osaksi maankäyttöä
Ilkka Savolainen, Sanna Syri:
Puusähköllä ajaa pidemmälle kuin puudieselillä - kumpaan metsiämme siis kannattaa käyttää?
Mikko Alestalo:
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus jatkaa kasvuaan
Eemeli Tsupari, CO2Esto:
Lehmän lannalla liikenteeseen
Unto Eskelinen:
Yksinkertainen viesti ympäristökestävyydestä
Ilkka Savolainen:
Puun energiakäyttö ei ole ongelmatonta
Antti Iho:
Rajoja ja rakkautta ympäristönsuojelussa
Riitta Silvennoinen:
Bemarin uusi ekologinen elämä
Leena Kontinen:
Ihmisten Pariisi - muutos on alkanut
Piia Moilanen:
Tuottavuusloikka pyöräillen
Teija Lahti-Nuuttila:
Energiatehokkuudella vähemmästä enemmän
Jussi Uusivuori:
Väärät verot tulevat kalliiksi
Aki Mäki-Petäys:
Vaelluskalojen kohtalon hetki - nyt on aika toimia
Oras Tynkkynen:
Pariisin voittajat
Oras Tynkkynen:
Uusi sopimusluonnos avattuna
Emma Lommi:
Ilmastonmuutos on merkittävimpiä globaaleja terveys- ja tasa-arvokysymyksiä
Hanna-Liisa Kangas:
Teknologiayhteistyö tapahtuu kentällä - ei työpajoissa

Lisää blogeja >>