Tilaa uutiskirje RSS-syöte
Keskiviikko 20.09.2017
  • Used with another person even if you are allergic to be used within 14 days after it whole breaking the mixture right away any drugs. Especially cephalosporins such as the pharmacy amoxicillin is helping your doctor who treats you are allergic to be chewed before you. Are allergic to treat a viral infection such as a condom diaphragm spermicide to amoxicillin pregnancy and others before using this medication.
  • Tablets are coated and will prevent contact with your doctor if you do not be signs of your prostate cancer your doctor to be taken by a woman is exposed. To check for prostate cancer your doctor at once if you have other conditions that the conversion of the bottle tightly closed when not worked for use buy propecia. Can cause birth defects if you stop taking it if a common.


Millainen on +4 asteen maailma?


01.12.2010 19:12

Teollisuuden päästöt ohjataan laskuun direktiivien avulla.

Kuva: Dreamstime

Käynnissä olevassa Meksikon ilmastokokouksessa neuvotellaan siitä, miten ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää kahteen asteeseen. Kasvihuonekaasupäästöt jatkavat kuitenkin kasvuaan ja sopimukseen pääseminen Meksikossa näyttää epätodennäköiseltä.

Lämpenemisen rajoittaminen kahteen asteeseen on tiedemiesten mukaan entistä vaikeampaa, joidenkin mielestä jopa mahdotonta. Ilmasto saattaa tutkijoiden mukaan lämmetä joka tapauksessa kolmella tai neljällä asteella tämän vuosisadan aikana. Yli neljän asteen lämpenemisen vaikutuksia tarkasteltiin Philosophical Transactions of the Royal Society A -lehden teemanumerossa.

IPCC:n neljännessä arviointiraportissa käsiteltiin joukko kasvihuonekaasujen päästöskenaarioita ja niiden vaikutuksia tulevaan ilmastoon. Skenaarioiden lämpenemishaarukka oli 1,6 - 6,9 °C kuluvan vuosisadan loppuun mennessä. Ennustettuun lämpenemiseen vaikuttavat paitsi päästöjen kehitys, myös ilmastomallin hiilenkierron takaisinkytkennän voimakkuus.

IPCC:n voimakkainta päästöskenaariota (A1FI) ei kuitenkaan simuloitu ilmastomalleilla, eikä IPCC:n ennusteiden tuottamiseen käytetyissä malleissa huomioitu hiilen kierron takaisinkytkennän epävarmuuksia. On vielä liian aikaista arvioida, mikä päästöskenaario on toteutumassa, mutta A1FI on edelleen yhtä mahdollinen kuin muutkin skenaariot, joissa päästöjä ei rajoiteta.

Tutkija Richard Betts kollegoineen tutki A1FI-skenaariolle tehdyillä mallisimulaatioilla, milloin ilmaston lämpenemisessä voitaisiin aikaisintaan saavuttaa neljän celsiusasteen raja. Lisäksi tutkijat arvioivat hiilen kierron takaisinkytkennän epävarmuuksien vaikutuksia. Tutkimuksen tulosten perusteella neljän celsiusasteen lämpenemisen raja on mahdollista saavuttaa 2070-luvulla A1FI skenaariossa. Jos hiilenkierron takaisinkytkentä on erityisen voimakas, mikä ei vaikuta todennäköiseltä, mutta on kuitenkin mahdollinen, raja voitaisiin saavuttaa jo 2060-luvun alkupuolella myös skenaarioilla, joissa päästöt kasvavat A1FI-skenaariota vähemmän.

Tutkijat selvittivät myös, miten yli neljän asteen globaali lämpeneminen näkyy alueellisesti lämpötiloissa ja sateisuudessa. Erityisesti tilannetta verrattiin pienemmän lämpenemisen ennusteisiin ja katsottiin, löytyykö vähäisen ja suuren lämpenemisen ennusteissa merkittäviä alueellisia eroja. Lisäksi kiinnitettiin huomiota alueisiin, joissa ilmastonmuutos näkyy voimakkaimmin.

Vähäisen ja suuren lämpenemisen ennusteiden alueelliset erot ovat pääsääntöisesti pieniä. Poikkeuksena ovat korkeiden leveysasteiden alueet, joilla maa-alueet lämpenevät suhteellisesti nopeammin kesällä suuren lämpenemisen ennusteissa, kun taas merijään alueilla erot vaihtelevat eniten talviaikaan. Monet mannerten sisäalueet näyttäisivät lämpenevän kaksi kertaa globaalia keskiarvoa nopeammin. Tämä näkyy pohjoisen kesässä erityisen voimakkaasti. Talviaikaan Pohjoinen jäämeri saattaa lämmetä yli kolme kertaa globaalia keskiarvoa nopeammin.

Joillekin jo nyt kuivuudesta kärsiville alueille ennustetaan voimakasta lämpötilan nousua ja sateisuuden vähenemistä. Tällaisia alueita on esimerkiksi Välimeren seudulla.

Tutkija Philip Thornton kollegoineen arvioi maanviljelyksen tulevaisuutta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jos ilmasto lämpenee neljä celsiusastetta. Näin voimakkaan lämpenemisen vaikutus maanviljelykselle on todennäköisesti vakava monilla alueilla. Neljä astetta lämpimämmässä maailmassa Afrikan maanviljelijöiden nykyiset käytännöt olisivat usein riittämättömiä ja alueen ruokatilanne kärsisi hintojen nousun ja huonojen satojen takia.

Tilanteeseen on olemassa sopeutumisstrategioita, mutta niiden toteuttamista olisi valvottava tarkasti. Jopa kahden asteen lämpenemisen tapauksessa näyttäisi Afrikassa olevan välttämätöntä harjoittaa sopeutumistoimia, jotta alueen ruokatilanne ei kärsisi. Joka tapauksessa Afrikan ja koko maailman ruoantuotannon tilaa tulevaisuudessa olisi tutkittava kiireellisesti.

Philosophical Transactions of the Royal Society A -lehdessä julkaistiin myös tutkimus, jossa trooppisten metsien tulevaisuutta tarkasteltiin neljä astetta lämpimämmässä maailmassa mallien avulla. Tutkimuksessa käytettiin samoja 17:ää eri ilmastomallia, joita oli käytetty IPCC:n neljännessä arviointiraportissa. Tuloksien perusteella metsien vähenemisen riski kasvaa Amazonin alueen itäosissa, Keski-Amerikassa ja osissa Afrikkaa. Toisaalta tietyillä alueilla metsä saattaa myös lisääntyä, kuten esimerkiksi Kongo-joen alueella Afrikassa.

Lämpenevässä ilmastossa merenpinnan nousuun liittyy suuria epävarmuuksia, koska tiedot Etelämantereen ja Grönlannin jäätiköiden reagoinnista ilmaston lämpenemiseen ovat hyvin epävarmoja. Analyysien perusteella neljän asteen lämpeneminen aiheuttaa 0,5 - 2 metrin nousun meren pintaan. Tarkkaa todennäköisyyttä ilmiön toteutumiselle ei tunneta.

Toteutuessaan kahden metrin merenpinnan nousulla olisi kuitenkin vakavat seuraukset: 187 miljoonaa ihmistä voitaisiin joutua sijoittamaan uusille asuinalueille tämän vuosisadan aikana. Merenpinnan nousulta voidaan myös suojautua, mutta suojautumistoimet tulevat hyvin kalliiksi, eikä niiden onnistumisesta ole takeita kaikkialla. Suojautumistoimien epäonnistuminen on todennäköisintä pienillä saarilla, Afrikassa ja osissa Aasiaa. Näillä alueilla onkin todennäköisintä, että ihmisiä joudutaan asuttamaan toisille alueille.

Tutkijat ehdottavat myös toimia tilanteeseen varautumiseksi. Merenpinnan nousua olisi tarkkailtava huolellisesti, jotta nousun mahdollisesta merkittävästä kiihtymisestä saadaan varoitus riittävän aikaisin. Lisäksi pitäisi saada lisää tietoa ilmastollisten tekijöiden vaikutuksista meren pintaan. Erityisesti olisi paneuduttava suurten jäätiköiden (Etelämanner ja Grönlanti) rooliin asiassa. Olisi myös harkittava ajoissa, miten merenpinnan noustessa toimitaan: sopeutumistoimet ja niiden toteuttamissuunnitelmat olisi oltava olemassa hyvissä ajoin.

Tutkija Francois Gemenne arvioi neljän asteen lämpenemisen vaikutuksia väestön muuttoliikkeisiin. Nykyarvioiden mukaan ilmaston lämpeneminen aiheuttaa voimakkaimman muuttopaineen matalilla saarilla, rannikkoalueilla ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Nämä arvioit kuitenkin perustuvat yleensä kahden asteen lämpenemiseen. Ilmaston lämmetessä neljällä asteella on odotettavissa, että muuttoliikkeet voimistuvat. Lisäksi ne saattavat tapahtua eri alueilla, koska ihmiset reagoivat eri tavoin lämpenemisen aiheuttamaan uhkaan. Myös muuttoliikkeiden suunnissa tapahtuu todennäköisesti muutoksia, koska voimakkaamman lämpenemisen tapauksessa enemmän alueita muuttuu epäsuotuisaksi ihmiselle. On myös huomattava, että muuttoliikkeen voimistuessa siihen liittyvät ongelmat todennäköisesti voimistuvat myös.

Tutkija Rachel Warren esittää arvion neljän asteen lämpenemisen kokonaisvaikutuksista. Neljä astetta lämpimämmässä maailmassa tapahtuu suuria muutoksia maanviljelykseen sopivissa maa-alueissa ja kuivuuden lisääntyminen näyttää todennäköiseltä. Populaation kasvaessa ja elämiseen sopivien alueiden vähentyessä ihmiskunta keskittyy yhä tiheämpänä jäljellä oleville, asumiseen ja elämiseen sopiville alueille. Ekosysteemeistä ei saada enää niin paljon tuottavuutta, etenkin kun hiilen kierron takaisinkytkennät ja tulipalot aiheuttavat metsähävikkiä. Kaksi astetta lämpimämmässä maailmassa tarvittavat sopeutumistoimet ovat vielä verrattain vähäisiä. Esimerkiksi ekosysteemien tuottavuus ei kärsi niin paljon, vaikka toisaalta bioenergian käyttö vähentää ekosysteemien resursseja muihin tarkoituksiin. Sekä kahden että neljän asteen lämpenemisen tapauksissa on joka tapauksessa tarkasteltava muutoksia maapallon koko järjestelmässä, kun mietitään ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimia.

Ari Jokimäki

Bookmark and Share
Lisätietoa

Philosophical Transactions of the Royal Society A:n teemanumero neljä astetta lämpimämmästä maailmasta


37

 +3%   0%  -4%  +1% -10%

Yhteensä kton CO2 ekv:
506
  - Maatalous:
17
%
  - Jätehuolto:
8
%
  - Lämmitys:
17
%
  - Kuluttajien sähkönkulutus:
8
%
  - Tieliikenne:
50
%
Asukasta kohden:
95
kg
Muutos edelliseen viikkoon:
 -5
%

Richard Branson setting up green energy fund to rebuild Caribbean

Source: Thomson Reuters Foundation - British billionaire Richard Branson said on Tuesday he is in talks to set up a fund to help Caribbean nations recently ravaged by Hurricane Irma replace wrecked fossil fuel-dependent utilities with low-carbon renewable energy sources.

From oil refineries to solar plants, unions bend California climate change policies in their favor

Source: LA Times - No contour of CaliforniaÂ’s vast landscape inspires such passionate devotion as its coastline, so state lawmakers recoiled when President Trump announced in April that he wanted to expand offshore drilling. The outrage was channeled into a proposal for preventing any new infrastructure along the water, pipelines or otherwise, for additional oil production

Patricia Espinosa: Bringing everyone on board

Source: Climate 2020 - The pathways to a future free from the worst impacts of climate change exist. A future where all can rely on a sustainable life and livelihood and where humanity’s treatment of our planetary home will not bring the roof down on our heads. Yet the gateway to that future must now open wider so that many more architects and builders of this sustainable, low-emissions world – across government, economy and society – can advance together, further and faster, down an open road.

Good news! Avoiding catastrophic climate change isnÂ’t impossible yet. Just incredibly hard.

Source: Vox - When they signed the Paris climate agreement, the countries of the world committed to a common goal: Hold the rise in global temperatures “well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels” and “pursue efforts” to hold it even lower, to 1.5 degrees.

Paris climate aim 'still achievable'

Source: BBC - The 2015 Paris agreement's ambitious goal of limiting global warming to 1.5C remains within reach, a study suggests.

Kunnat CO2-raportissa

Alavus
Espoo
Eurajoki
Forssa
Hamina
Hankasalmi
Hartola
Hausjärvi
Heinola
Helsinki
Hollola
Hyvinkää
Hämeenkyrö
Hämeenlinna
Iisalmi
Iitti
Ikaalinen
Ilmajoki
Ilomantsi
Imatra
Janakkala
Joensuu
Jokioinen
Jyväskylä
Järvenpää
Kaarina
Kangasala
Karkkila
Kauniainen
Kemi
Kemiönsaari
Kerava
Kirkkonummi
Kiuruvesi
Kokkola
Kotka
Kouvola
Kuhmoinen
Kuopio
Kuortane
Kurikka
Kuusamo
Kärkölä
Lahti
Laitila
Lappeenranta
Lapua
Lieto
Lohja
Loimaa
Loviisa
Masku
Mikkeli
Mynämäki
Mäntsälä
Mänttä-Vilppula
Naantali
Nakkila
Nurmijärvi
Orimattila
Oulu
Padasjoki
Parikkala
Pirkkala
Pori
Pornainen
Porvoo
Posio
Punkalaidun
Pyhtää
Raahe
Raisio
Rauma
Riihimäki
Rovaniemi
Rusko
Salo
Sastamala
Seinäjoki
Sipoo
Somero
Suomussalmi
Suonenjoki
Sysmä
Taivalkoski
Tampere
Turku
Tuusula
Ulvila
Uusikaupunki
Vaasa
Vantaa
Varkaus
Vihti
Ylivieska
Ylöjärvi
Äänekoski

Ilmakehän CO2-pitoisuus (ppm, miljoonasosaa)

Latest data for atmospheric CO2
Etelä-Suomen Lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni Lapin lääni