Tilaa uutiskirje RSS-syöte
Tiistai 21.01.2020

Ilmastouutisia

"Asuntorakentamiseen ja korjaamiseen tarvitaan vauhtia"


10.08.2010 12:33

Matalaenergiatalo rakenteilla

Kuva: Motiva

Uusia asuntoja valmistuu Suomessa tänä vuonna alle 25 000, mikä on vähemmän kuin uusien asuntojen rakentamistarve. Asuntojen rakentamismäärän pitäisi VTT:n mukaan olla 30 000 - 35 000 kappaletta vuodessa. Myös korjausrakentamisen puolella pitäisi vauhtia kasvattaa.

Korjaustarve on Suomessa kasvussa, kun 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla valmistuneet asunnot uudistetaan tulevaisuuden vaatimuksia vastaaviksi. Eniten tarvetta on julkisivu- ja putkiremonteissa. Myös täydennysrakentamisen vauhdittaminen on tärkeää. VTT kehittää menetelmää, jolla voidaan laskea asuntojen rakentamistarve kulloinkin ajankohtaisten perusmuuttujien pohjalta. Oikea asuntojen rakentamis- ja korjausmäärä ovat oleellisia tekijöitä pyrittäessä tasapainoiseen asuntomarkkinoiden kehittymiseen ja asuntohintojen vaihtelujen hillitsemiseen.

Uudet väestöennusteet nostavat asuntotarvetta

VTT teki tutkimuksen uusien asuntojen tarpeesta vuonna 2005 perustuen muun muassa väestöennusteisiin. Uudet väestöennusteet ovat selvästi suurempia, joten pelkästään niiden perusteella pitäisi uusien asuntojen rakentamismäärän olla lähempänä 35 000 kuin 30 000 asuntoa vuodessa.

Uusien asuntojen rakentamistarve painottuu kasvukeskuksiin ja kasvualueille. Maakuntakohtaiset väestöennusteet osoittavat, että väestö kasvaa vuoteen 2040 vain harvoissa maakunnissa. Esimerkiksi Helsingin seudulla valmistui vuonna 2009 noin 5500 asuntoa, kun tarve on 12 000 - 13 000 asuntoa vuodessa. Tilanne on kuitenkin paranemassa, kun rakennuslupien määrä on lähes kaksinkertaistunut vuoden 2009 kesän jälkeen. Helsingin seudulla asutaan myös selvästi muuta maata ahtaammin. Väestökatoalueilla asunto-ongelma on päinvastainen. Asuntoja tulee VTT:n mukaan olemaan liikaa vähenevään väestöön nähden.

Asuntoremontti nähtävä mahdollisuutena parempaan asumiseen

Vuonna 2009 valmistuneessa rakennetun omaisuuden tilaa käsittelevässä ROTI-raportissa annettiin omakotitalojen kunnon keskiarvoksi kouluarvosana 8,5. Kerros- ja rivitalot saivat arvosanaksi 7,5. Suomessa molemmat rakennustyypit ovat siis tyydyttävän hyvässä kunnossa. Kansainvälisen vertailun mukaan asuntokantamme kestää vertailun muihin maihin.

Keskeinen kysymys asuntojen korjaamisessa on, täyttääkö asuinrakennuskanta tulevaisuuden vaatimukset sijainnin, asuntotyypin, väljyyden, varustetason ja energiatehokkuuden suhteen. Kun asuntoja korjataan, on korjattujen asuntojen vastattava tulevaisuuden tarpeita. Eräs keskeinen muutostekijä tässä on Suomen väestön ikääntyminen. Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyvä maa. Tämän takia uusia asuntoja ei kyetä rakentamaan riittävästi ikääntyvälle väestönosalle, vaan olemassa olevien asuntojen on tyydytettävä muuttuvat tarpeet sekä varustusten; esteettömän liikkumisen, hissien, kaiteiden, valaistuksen ym. sekä palvelumahdollisuuksien suhteen.

- Asuntokannan energiatehokkuuden parantaminen on myös keskeinen asia. Uudet energiatehokkuusvaatimukset ovat tuoneet korjauspaineita nykyiseen rakennuskantaan. Suomi on sitoutunut EU:n sopimukseen vähentää rakennusten lämmityksestä aiheutuvia päästöjä merkittävästi. Nykyiseen asuntokantaan on siksi tehtävä energiatehokkuutta parantavia korjauksia. Näihin toimenpiteisiin ohjataan esimerkiksi energia- ja kuntotodistuksilla, kotitalousvähennyksillä ja asuntoyhtiöiden energiatehokkuusavustuksilla. Ongelmana on kuitenkin edelleen, miten saada muun remontin yhteydessä myös energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet tehdyiksi, VTT:n asiakasjohtaja Pekka Pajakkala sanoi.

Omakotitaloissa korjaaminen ei ole vastaavanlainen ongelma kuin kerros- ja rivitaloissa. Omakotiasuja päättää itse korjaustoimenpiteistä ja energiatehokkuuden parantamisesta. Uusi asunto-osakeyhtiölaki parantaa päätöksentekoa asuntoyhtiöiden korjauksissa. Laki edellyttää hallitukselta viiden vuoden aikavälin korjaussuunnitelmaa ja helpottaa korjauksiin liittyvää päätöksentekoa taloyhtiöissä.

- Riittävä uudisrakentamisen määrä ja kunnossa oleva, toimiva asuntokanta ovat keskeisiä asioita suomalaisille ja Suomen kilpailukyvylle. Keskeiset ongelmat liittyvät kasvukeskusten riittävään asuntorakentamiseen sekä olemassa olevien asuntojen uudistamiseen vastaamaan tulevia niin toiminnallisia kuin energiatehokkuustarpeita. Tasapainossa oleva kysyntä ja tarjonta on tärkeää myös asuntojen hintojen heilahtelun hillitsemisessä, Pajakkala sanoi.

CO2-raportti

Bookmark and Share


52


Annika Kangas:
Metsänkasvatus on taitolaji – hakkuutapojen vastakkainasettelu ei kanna pitkälle
Juha Lehtonen, Antti Arasto:
Voivatko uudet hiilen lähteet ja uusiutuva sähkö vähentää maankäytön muutospaineita?
Jaana Kaipainen, Tarja Tuomainen:
Metsäkadon päästöt ja niiden vähentäminen Suomessa
Marja Järvelä:
Kuluttajista ilmastokansalaisiksi
Ilkka Savolainen:
Turvepeltojen päästöjä pitää vähentää
Antti Mäkelä:
Rankkasateet ja rajuilmat - mihin pitää varautua tulevaisuudessa?
Sanna Kopra:
Kiina nousemassa ilmastopolitiikan johtajaksi?
Pinja Sipari:
Ilmastokasvatusta opettajille
Anne Tolvanen:
Terve luonto osaksi maankäyttöä
Ilkka Savolainen, Sanna Syri:
Puusähköllä ajaa pidemmälle kuin puudieselillä - kumpaan metsiämme siis kannattaa käyttää?
Mikko Alestalo:
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus jatkaa kasvuaan
Eemeli Tsupari, CO2Esto:
Lehmän lannalla liikenteeseen
Unto Eskelinen:
Yksinkertainen viesti ympäristökestävyydestä
Ilkka Savolainen:
Puun energiakäyttö ei ole ongelmatonta
Antti Iho:
Rajoja ja rakkautta ympäristönsuojelussa
Riitta Silvennoinen:
Bemarin uusi ekologinen elämä
Leena Kontinen:
Ihmisten Pariisi - muutos on alkanut
Piia Moilanen:
Tuottavuusloikka pyöräillen
Teija Lahti-Nuuttila:
Energiatehokkuudella vähemmästä enemmän
Jussi Uusivuori:
Väärät verot tulevat kalliiksi
Aki Mäki-Petäys:
Vaelluskalojen kohtalon hetki - nyt on aika toimia
Oras Tynkkynen:
Pariisin voittajat
Oras Tynkkynen:
Uusi sopimusluonnos avattuna
Emma Lommi:
Ilmastonmuutos on merkittävimpiä globaaleja terveys- ja tasa-arvokysymyksiä
Hanna-Liisa Kangas:
Teknologiayhteistyö tapahtuu kentällä - ei työpajoissa

Lisää blogeja >>