Tilaa uutiskirje RSS-syöte
Torstai 28.05.2020

Ilmastouutisia

"Skeptikkogate": Muutama esimerkkitapaus


04.01.2010 09:51

Kuva: Dreamstime

Itä-Anglian yliopistoon liittyvä “Climategate" -tapaus on laittanut ilmastotutkijat arvioitavaksi "yleisen mielipiteen tuomioistuimeen".

Mikäli uskot ilmastoskeptikoihin, massiiviset määrät todisteita ja kymmenien tuhansien tiedemiesten tutkimukset vuosikymmenten ajalta on hylättävä perustuen pienen tutkijajoukon todistettuun virheeseen - vaikka mikään hakkeroiduissa sähköposteissa ei olekaan osoittanut, että tieteellisiltä johtopäätöksiltä olisi viety perusta. New Scientist julkaisi artikkelin, jossa on tarkateltu tieteellisen konsensuksen kyseenalaistajien toimintaa. Tässä on kerrottu lyhyesti muutamasta esimerkkitapauksesta.

Auringon aktiivisuudesta

Vuonna 1991 tiedelehti Science julkaisi tutkijoiden Eigil Friis-Christensenin ja Knud Lassenin artikkelin, jonka graafit osoittivat merkittävän läheisen yhteyden auringon aktiivisuuden ja maan lämpötilojen kanssa. Samalla he olettivat, että muilla tekijöillä, kuten hiilidioksidipitoisuudella, oli vain hyvin pieni vaikutus ilmaston lämpenemiseen.

Ilmastoskeptikot tarttuivat graafeihin ja levittivät niitä laajalti. Tanskan teknisen yliopiston Peter Laut kuitenkin sanoo, että alkuperäisten ja vuosina 1995 ja 2000 päivitettyjen graafien osoittama auringon aktiivisuuden ja maan lämpötilojen läheinen korrelaatio johtuu ainoastaan "joukosta outoja virheitä".

Lautin selvitykset on julkaistu vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa (Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, nro 65, s 801) sekä geofysiikan uutislehti Eosissa (nro 85, s 370). Moni johtava ilmastotutkija jakaa Lautin epäilykset vuoden 1991 tutkimuksesta.

Lautin tutkimukset ovat kuitenkin jääneet skeptikoiden keskuudessa pienemmälle huomiolle. He viittaavat edelleen mielellään vuoden 1991 tutkimustuloksiin.

Suuri huijaus

Brittitelevisiossa julkaistiin vuonna 2007 TV-ohjelma nimeltään “Suuri ilmaston lämpenemishuijaus".

Martin Durkinin kirjoittama ja ohjaama dokumentti sai ihmiset tekemään lukuisia reklamaatioita Britannian televisiota valvovalle viranomaiselle Ofcomille.

Ohjelmassa näytettiin muun muassa graafi, jossa vertailtiin lämpötiloja ja auringon aktiivisuutta vuodesta 1550 lähtien perustuen Friis-Christensenin ja Lassen vuoden 1995 tutkimuksiin. Kyseessä on yksi Lautin kyseenalaistamista graafeista.

Alkuperäisessä graafissa oli katkos auringon aktiivisuuden osalta 1600-1700 luvuilta, koska kyseisellä ajanjaksolla ei esiintynyt auringonpilkkuja. TV-ohjelmassa tämä aukko oli kuitenkin täytetty. Friis-Christensen syytti ohjelman tekijöitä datan manipuloinnista.

Ohjelmaa syytettiin myös siitä, että siinä oli esitetty sitä varten haastateltujen tiedemiesten kommentteja harhaanjohtavalla tavalla.

Ofcom myönsi, että tiedemiesten kommentteja oli tulkittu ohjelmassa väärin, mutta päätti, että ohjelmissa esitettyjen asioiden oikeellisuuden arviointi ei kuulu sen vastuulle.

Oregonin anomus

The Oregon Institute of Science and Medicine on tutkimuskeskus Cave Junction -nimisessä kaupungissa. Se tutkii ilmoituksensa mukaan mm. biokemiaa, lääketiedettä ja ravinteita. Vuonna 1998 se lähetti anomuksen Yhdysvaltain hallitukselle, jotta se poistaisi kaikki hiilidioksidipäästöjen rajoitukset. Anomus lähetettiin allekirjoitettavaksi tuhansille Yhdysvaltalaisille tiedemiehille.

Anomus julkaistiin yhdessä “Environmental effects of increased atmospheric carbon dioxide" -artikkelin kanssa. Yksi artikkelin kirjoittajista, Willien Soon, on tunnettu ilmastoskeptikko. Artikkelin tyyli muistuttaa läheisesti vertaisarvioidun tiedelehti Proceedings of the National Academy of Sciencesin artikkeleita. Willien Soonin artikkelia ei kuitenkaan ole julkaistu missään tiedelehdessä, sanoo US National Academy of Sciences -järjestö.

Huolimatta voimakkaasta tieteellisestä kritiikistä, anomukseen saatiin yli 30 000 allekirjoitusta. Allekirjoitusten luotettavuus on kuitenkin vähintäänkin kyseenalainen, ja anomuksen järjestäjät myönsivät tehneensä hyvin vähän varmistaakseen allekirjoitusten oikeellisuuden. Joukossa on mm. "Dr Geri Halliwell". Halliwell tunnetaan paremmin Spice Girls -yhtyeen jäsenenä kuin tutkijana.

Vuonna 2008 anomus uusittiin. Anomukseen liittyvä artikkeli oli vihdoin julkaistu lehdessä, joka tosin ei ollut ilmastonmuutokseen erikoistunut lehti, vaan lääkärien ja kirurgien lehti Journal of American Physicians and Surgeons.

Vertaisarviointi

Vuonna 2008 American Physics Society julkaisi uutiskirjeessään "Ilmastoherkkyys arvioitava uudestaan" -artikkelin. Artikkelissa väitettiin, että IPCC:n arviot voivat olla liiallisia ja jopa vaarallisia. Artikkelin mukaan yritykset vähentää CO2-päästöjä ovat merkityksettömiä ja voivat olla jopa haitallisia.

Artikkelin kirjoittaja on brittiläinen journalisti ja konsultti Christopher Monckton. Tätä hyvin teknistä artikkelia ovat kritisoineet monet ilmastotutkijat, kuten NASA:n Goddard instituutin Gavin Schmidt. US Science and Public Policy Institute ilmoitti artikkelin olevan vertaisarvioitu.

Uutiskirjeen toimittajat totesivat, että lehden käytännön mukaan artikkelia oltiin vain editoitu, eikä sitä oltu lähetetty vertaisarviointiin. Artikkelin perään lisättiin myöhemmin vastuuvapauslauseke, jossa todetaan, että uutiskirjettä ei ole miltään osin vertaisarvioitu.

Tämän jälkeen Monckton lähti vuoden 2009 lopussa kiertämään Pohjois-Amerikkaa markkinoidakseen henkilökohtaisia näkemyksiään ilmastonmuutoksesta.

Ei logoa?

“The Global Warming Policy Foundation" on Britannian entisen talousministeri Nigel Lawsonin johtama järjestö, joka väittää tuovansa “tasapainoa ja lahjomattomuutta" ilmastokeskusteluun, joka on muuttunut "vakavasti epätasapainoiseksi, järjettömän alarmistiseksi ja liian usein masentavan suvaitsemattomaksi". Pettymys onkin, että järjestön verkkosivuilla oleva grafiikkabanneri on niin harhaanjohtava.

Kyseinen graafi kuvaa ilmaston lämpötilaa vuodesta 2001 lähtien ja siitä ei ole nähtävissä selkeää trendiä. Kuvaa tulkitaan niin, että maapallon lämpötila ei ole nousemassa.

Luonnollisesti niin lyhyestä ajanjaksosta ei voida tehdä johtopäätöksiä, koska lämpötilat vaihtelevat joka tapauksessa vuodesta toiseen. Jotta todellinen trendi nähdään, on tarkasteltava vähintään useamman vuosikymmenen ajanjaksoa. Britannian ilmatieteenlaitoksen joulukuussa julkaiseman tiedon mukaan kulunut vuosikymmen oli mittaushistorian lämpimin.

Kolmas joulukuuta brittiläinen sanomalehti The Independent raportoi, että “graafisen suunnittelijan tekemä virhe on korjattu". Isommasta asiasta, eli harhaanjohtavan lyhyen ajanjakson valinnasta, ei mainittu mitään.

David Bellamy

Monet saattavat muistaa David Bellamyn johtavana ympäristönsuojelijana, joka esiintyi myös television ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta käsittelevissä ohjelmissa. Bellamyn ympäristöaktiivisuus johti jopa pidätykseen, kun hän osallistui vuonna 1983 Australiassa Franklin-joen patohanketta vastustavaan mielenosoitukseen.

Sittemmin Bellamysta on tullut aktiivinen ilmastoskeptikko, ja hän on esittänyt televisiossa monia väitteitä aiheeseen liittyen.

Hän lähestyi vuonna 2005 kirjeellä tiedelehti New Scientistia väittäen, että useimmat maailman jäätiköistä ovat kasvamassa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, monet jäätiköt sulavat tällä hetkellä huolestuttavaa vauhtia.

Vuonna 2008 hän väitti, että 300 000 neliökilometriä aavikkoa on muuttunut metsäksi ilmakehän kasvaneen hiilidioksidipitoisuuden ansiosta. Lähteekseen Bellamy ilmoitti New Scientist -lehden.

New Scientistin toimitus ei löytänyt mitään artikkelia tukemaan Bellamyn väitteitä. Sen sijaan muita tutkimuksia aiheesta löytyi. New Scientistin mukaan Bellamy ei ole koskaan ollut yhteydessä lehden toimitukseen myöntääkseen virheen tai osoittaakseen toimitukselle lähteen, johon arvio aavikon vihertymisestä perustui.

Kosminen korrelaatio

Tanskalaisen fyysikon Henrik Svensmarkin mukaan kosmisilla säteillä on merkittävä vaikutus ilmastoon. Hänen mukaan vähemmän kosmisia säteitä tarkoittaa vähemmän pilviä, jolloin ilmasto lämpenee.

Vuonna 1997 Svensmark väitti, että kosmisten säteiden määrä korreloi pilvisyyttä mittaavien satelliittimittausten kanssa vuodesta 1980 lähtien. Korrelaatio riippuu kuitenkin datan sovituksesta, eikä ole pätevä, kun uudemmat, vuodesta 1996 alkavat pilvisyyden mittaukset otetaan mukaan.

Svensmark viittasi myös kosmisten säteiden ja matalalla olevien pilvien väliseen korrelaatioon. Mutta vuoden 1995 jälkeen Svensmarkin kuvaajaan on tehty sateelliittidatan korjaus, joka ei satelliittitutkijoiden mukaan ole oikeutettu. "On epäilyttävää manipuloida dataa siten, että se sopii hypoteesiin", sanoo Joanna Haig, ilmakehäfyysikko Imperial College Londonista.

Viimeisimmät riippumattomat tutkimukset osoittavat, että kosmiset säteet voivat vaikuttaa pilvisyyteen, mutta eri tavoin kuin Svensmark väittää, ja että ilmiön vaikutus ilmastoon ei ole merkittävä. Suorat satelliittimittaukset osoittavat, että kosmiset säteet eivät selitä viimeaikaista ilmaston lämpenemistä.

Svensmark kirjoitti “The Chilling Stars" -nimisen kirjan ajatuksistaan Nigel Calderin kanssa. Calder oli New Scientistin toimittajana 1960-luvun alkupuolella. Svensmarkin väitteet ovat suosittuja ilmastoskeptikoiden piireissä, vaikka väitteitä tukemaan ei ole löytynyt tieteellistä näyttöä. Svensmarkin mukaan ilmasto on viilenemässä.

CO2-raportti

Bookmark and Share


16


Annika Kangas:
Metsänkasvatus on taitolaji – hakkuutapojen vastakkainasettelu ei kanna pitkälle
Juha Lehtonen, Antti Arasto:
Voivatko uudet hiilen lähteet ja uusiutuva sähkö vähentää maankäytön muutospaineita?
Jaana Kaipainen, Tarja Tuomainen:
Metsäkadon päästöt ja niiden vähentäminen Suomessa
Marja Järvelä:
Kuluttajista ilmastokansalaisiksi
Ilkka Savolainen:
Turvepeltojen päästöjä pitää vähentää
Antti Mäkelä:
Rankkasateet ja rajuilmat - mihin pitää varautua tulevaisuudessa?
Sanna Kopra:
Kiina nousemassa ilmastopolitiikan johtajaksi?
Pinja Sipari:
Ilmastokasvatusta opettajille
Anne Tolvanen:
Terve luonto osaksi maankäyttöä
Ilkka Savolainen, Sanna Syri:
Puusähköllä ajaa pidemmälle kuin puudieselillä - kumpaan metsiämme siis kannattaa käyttää?
Mikko Alestalo:
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus jatkaa kasvuaan
Eemeli Tsupari, CO2Esto:
Lehmän lannalla liikenteeseen
Unto Eskelinen:
Yksinkertainen viesti ympäristökestävyydestä
Ilkka Savolainen:
Puun energiakäyttö ei ole ongelmatonta
Antti Iho:
Rajoja ja rakkautta ympäristönsuojelussa
Riitta Silvennoinen:
Bemarin uusi ekologinen elämä
Leena Kontinen:
Ihmisten Pariisi - muutos on alkanut
Piia Moilanen:
Tuottavuusloikka pyöräillen
Teija Lahti-Nuuttila:
Energiatehokkuudella vähemmästä enemmän
Jussi Uusivuori:
Väärät verot tulevat kalliiksi
Aki Mäki-Petäys:
Vaelluskalojen kohtalon hetki - nyt on aika toimia
Oras Tynkkynen:
Pariisin voittajat
Oras Tynkkynen:
Uusi sopimusluonnos avattuna
Emma Lommi:
Ilmastonmuutos on merkittävimpiä globaaleja terveys- ja tasa-arvokysymyksiä
Hanna-Liisa Kangas:
Teknologiayhteistyö tapahtuu kentällä - ei työpajoissa

Lisää blogeja >>

Kunnat CO2-raportissa

Äänekoski
Alavus
Aura
Espoo
Eurajoki
Forssa
Hämeenkyrö
Hämeenlinna
Hamina
Hankasalmi
Hanko
Hartola
Hausjärvi
Heinola
Helsinki
Hollola
Hyvinkää
Iisalmi
Iitti
Ikaalinen
Ilmajoki
Ilomantsi
Imatra
Järvenpää
Janakkala
Joensuu
Jokioinen
Jyväskylä
Kärkölä
Kaarina
Kajaani
Kangasala
Karkkila
Kauniainen
Kemi
Kemiönsaari
Kerava
Kirkkonummi
Kiuruvesi
Kokkola
Kotka
Kouvola
Kuhmoinen
Kuopio
Kuortane
Kurikka
Kuusamo
Lahti
Laitila
Lappeenranta
Lapua
Lempäälä
Lieto
Lohja
Loimaa
Loviisa
Mäntsälä
Mänttä-Vilppula
Masku
Mikkeli
Mynämäki
Naantali
Nakkila
Nokia
Nousiainen
Nurmijärvi
Orimattila
Oulu
Padasjoki
Paimio
Parainen
Parikkala
Pirkkala
Pori
Pornainen
Porvoo
Posio
Punkalaidun
Pyhtää
Raahe
Raisio
Rauma
Riihimäki
Rovaniemi
Rusko
Salo
Sastamala
Sauvo
Seinäjoki
Sipoo
Somero
Suomussalmi
Suonenjoki
Sysmä
Taivalkoski
Tampere
Turku
Tuusula
Ulvila
Uusikaupunki
Vaasa
Vantaa
Varkaus
Vihti
Ylöjärvi
Ylivieska