CO2-raportti

Päästötilanne viikolla 40

 +6%  +3%  +8%  +4% +15%

Koko Suomi  +9%

Yhteensä (kton CO2 ekv):609kton
   Maatalous14%
   Lämmitys28%
   Kuluttajien sähkönkulutus:12%
   Tieliikenne:39%
Asukasta kohden (kg CO2 ekv):115kg
Muutos edelliseen viikkoon: +9%


Tietoa CO2-raportista