CO2-raportti

Päästötilanne viikolla 19

 +1%  +1%  +3%  +4%  +2%

Koko Suomi  +2%

Yhteensä (kton CO2 ekv):385kton
   Maatalous28%
   Lämmitys0%
   Kuluttajien sähkönkulutus:0%
   Tieliikenne:61%
Asukasta kohden (kg CO2 ekv):71kg
Muutos edelliseen viikkoon: +2%


Tietoa CO2-raportista