CO2-raportti

Päästötilanne viikolla 47

 +8% +10% +20% +13% +24%

Koko Suomi +19%

Yhteensä (kton CO2 ekv):756kton
   Maatalous11%
   Lämmitys42%
   Kuluttajien sähkönkulutus:11%
   Tieliikenne:30%
Asukasta kohden (kg CO2 ekv):143kg
Muutos edelliseen viikkoon:+19%


Tietoa CO2-raportista