CO2-raportti

Päästötilanne viikolla 8

 +5%  +3%   0%  +3%  -2%

Koko Suomi   0%

Yhteensä (kton CO2 ekv):343kton
   Maatalous25%
   Lämmitys0%
   Kuluttajien sähkönkulutus:0%
   Tieliikenne:63%
Asukasta kohden (kg CO2 ekv):64kg
Muutos edelliseen viikkoon:  0%


Tietoa CO2-raportista