CO2-raportti

Päästötilanne viikolla 48

 -6%  -4%  -2%  -4%  -3%

Koko Suomi  -3%

Yhteensä (kton CO2 ekv):724kton
   Maatalous12%
   Lämmitys38%
   Kuluttajien sähkönkulutus:15%
   Tieliikenne:30%
Asukasta kohden (kg CO2 ekv):137kg
Muutos edelliseen viikkoon: -3%


Tietoa CO2-raportista