CO2-raportti

Päästötilanne viikolla 22

 +4%  +1%   0%  +2%  +2%

Koko Suomi  +1%

Yhteensä (kton CO2 ekv):495kton
   Maatalous22%
   Lämmitys7%
   Kuluttajien sähkönkulutus:11%
   Tieliikenne:51%
Asukasta kohden (kg CO2 ekv):94kg
Muutos edelliseen viikkoon: +1%


Tietoa CO2-raportista