CO2-raportti

Päästötilanne viikolla 34

  0%  -1%  +1%  +2%  +5%

Koko Suomi  +2%

Yhteensä (kton CO2 ekv):384kton
   Maatalous22%
   Lämmitys0%
   Kuluttajien sähkönkulutus:0%
   Tieliikenne:67%
Asukasta kohden (kg CO2 ekv):71kg
Muutos edelliseen viikkoon: +2%


Tietoa CO2-raportista